LOGOTYPY

Samorząd Województwa Pomorskiego wita Państwa na portalu poświęconym profilaktyce i promocji zdrowia.

Województwo Pomorskie charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami krajobrazowymi, a jego mieszkańcy są aktywni gospodarczo i społecznie. Niestety niepokój budzą wysokie w naszym regionie wskaźniki zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych. Samorząd Województwa Pomorskiego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, który jest składową Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 dał wyraz trosce o zdrowie mieszkańców kładąc duży nacisk na najbardziej skuteczne narzędzia przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, tj. działania prewencyjne i promocję zdrowego stylu życia. Ich wykorzystanie leży, w znacznej mierze w kompetencjach i możliwościach samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a w konsekwencji samych mieszkańców.

Kierując się chęcią wspierania wszystkich tych, którym nieobojętne jest aktywne przeciwdziałanie w/w chorobom zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą internetową platformą informacyjno – edukacyjną, bazą programów i działań prozdrowotnych, czyli Regionalnym Systemem Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych.

Dziękujemy, że odwiedziliście Państwo naszą stronę www.

 

Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Gdańsk, 2024 r.