POMORSKIE FORUM SAMORZĄDOWE DS. PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS) to powołana w 2012 roku inicjatywa samorządów województwa pomorskiego na rzecz poprawy i rozwoju pomorskiej profilaktyki i promocji zdrowia.

PoFoS jest integralną częścią Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych i umożliwia:

  • Stały kontakt przedstawicieli lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego z Samorządem Województwa Pomorskiego;
  • Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
  • Budowanie kompetencji zdrowotnych mieszkańców województwa poprzez wyedukowanych samorządowców;
  • Promowanie projektów partnerskich;
  • Lobbowanie współpracy międzysektorowej.

 

Herby