Spotkania
XXXIII Spotkanie PoFoS

XXXIII Spotkanie PoFoS

unsplash.com
21.09.2021
Barbara Śliwińska
Barbara
Śliwińska
AUTOR
Barbara Śliwińska
Barbara
Śliwińska
21.09.2021

2 września 2021 r. odbyło się XXXIII zdalne spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli pracownicy UMWP, w tym Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, a także przedstawiciele starostw zrzeszonych w ramach PoFoS – łącznie 31 uczestników spotkania.

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu omówieniu oraz konsultacjom społecznym projektu Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) 2021-2027 oraz przedstawieniu projektu unijnego pn.: Pomorskie Wspiera.

Po rozpoczęciu spotkania i powitaniu uczestników przez Członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego Panią Agnieszkę Kapałę – Sokalską, głos zabrała Pani Patrycja Szczygieł – z-ca Dyrektora DRRP, która w swoim wystąpieniu przedstawiła główne założenia projektu Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) 2021-2027, min.: w zakresie procesu opracowywania dokumentu, podziału alokacji środków finansowych, zakresu tematycznego, instrumentów terytorialnych oraz harmonogram dalszych prac nad dokumentem.

Po wystąpieniu nadszedł czas na debatę, zadawanie pytań i przekazanie opinii na temat dokumentu FEP. Pytania dotyczyły budżetowania projektów systemowych oraz projektów i rozwiązań innowacyjnych – także w profilaktyce chorób.

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiony został realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego projekt unijny pn.: Pomorskie Wspiera, który zaprezentowała Pani Aleksandra Gac, kierownik referatu w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom COVID 19. Głównym realizatorem programu jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Projekt „Pomorskie Wspiera” swoim zasięgiem będzie obejmował co najmniej 3000 uczestników z województwa pomorskiego. Uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie wolontariusza, skorzystać z profilaktycznych szczepień p/pneumokokom, skorzystać z fizjoterapii oddechowej w domu oraz w formie teleporady oraz uzyskać poradę psychologa w formie teleporady.

W ramach realizacji projektu „Pomorskie Wspiera” powstało Centrum Informacyjno-Koordynacyjne Volontarius, które mieści się w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Na podstawie zgłoszenia Centrum Informacyjno-Koordynacyjne: dostosowuje dostępne formy wsparcia do potrzeb pacjenta, opracowuje Indywidualny Plan Wsparcia Pacjenta zawierający rekomendacje specjalistów, opracowuje harmonogram świadczenia wsparcia oraz prowadzi nadzór nad przebiegiem realizacji IPW. Ze szpitalem przy realizacji świadczeń współpracują: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., zapewniające specjalistów fizjoterapii i psychoterapii.

Spotkanie podsumowała oraz zakończyła przewodnicząca POFOS, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Pani Agnieszka Kapała – Sokalska, prosząc o wypełnienie formularzy uwag do projektu FEP oraz zachęcając do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Prezentacje ze spotkania:

  1. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
  2. Projekt „Pomorskie Wpiera”
  3. Plakat „Pomorskie Wspiera”
  4. Informacja prasowa „Pomorskie Wspiera”
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk