HIV oraz AIDS
PROTOKÓŁ z XVII spotkania Zespołu ds. HIV/AIDS

PROTOKÓŁ z XVII spotkania Zespołu ds. HIV/AIDS

Zespół ds. HIV/AIDS
10.11.2021
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
AUTOR
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
10.11.2021

W dniu 21 października 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

W dniu 21 października 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących działań realizowanych przez członków w ramach profilaktyki HIV/AIDS, jak i planów dotyczących obchodów Światowego Dnia AIDS. W zdalnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu: przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Konwentu Powiatów, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezydenta Gdyni oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień.

Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych oraz przewodniczący Zespołu ds. HIV/AIDS, powitał zgromadzonych członków. Przechodząc do tematu działań podejmowanych przez członków Zespołu w zakresie bieżącej profilaktyki HIV/AIDS opowiedział o jednodniowych, zdalnych szkoleniach jakie przeprowadzone zostały dla lekarzy i lekarzy stomatologów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szkolenia te oprócz wiedzy ściśle merytorycznej miały na celu m.in. wypracowanie umiejętności współpracy z pacjentem seropozytywnym bez stygmatyzacji i z poszanowaniem jego godności. Justyna Rozbicka-Stanisławska – p.o. dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku (WOTU) opowiedziała o kontynuacji testowania pacjentów z poradni leczenia substytucyjnego w kierunku HCV. 5 pacjentów, u których stwierdzono wirusowe zapalenie wątroby podjęło leczenie. Tomasz Smiatacz podkreślił wagę takich działań, zwrócił uwagę na występowanie częstych reinfekcji HCV u osób zażywających narkotyki dożylnie. Klaudia Głodowska, reprezentująca Prezydenta Gdyni, powiedziała, że Gdynia przeprowadziła konkurs na dofinansowanie Tygodnia Testowania w gdyńskim punkcie konsultacyjno-diagnostycznym (PKD). Justyna Narloch z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przekazała w imieniu Pana Adama Hęćko informacje na temat działań podjętych przez Fundację Pomorski Dom Nadziei. W sierpniu fundacja zrealizowała turnus rehabilitacyjno-diagnostyczny dla osób seropozytywnych i ich bliskich, w którym udział wzięły 23 osoby. Obecnie realizowane są projekty profilaktyki dla szkół ponadpodstawowych w Gdańsku i Sopocie, trwają konsultacje psychologiczne i grupa terapeutyczna dla osób zakażonych HIV.

W dalszej części spotkania omówiona została dotychczasowa działalność PKD w województwie pomorskim w 2021 roku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z 3 pomorskich PKD (w Gdańsku, Gdyni i Słupsku), do 30 września wykonano łącznie 1 270 testów w kierunku HIV (z czego wykryto 26 zakażeń), 923 testy w kierunku HCV (w tym 4 pozytywne) oraz 857 testów na kiłę (wykryto 20 zakażeń). We wszystkich PKD planowane są dodatkowe dyżury z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania.

Kolejny punkt agendy spotkania dotyczył dyskusji na temat organizacji obchodów Światowego Dnia AIDS. J. Rozbicka-Stanisławska zaproponowała organizację tego wydarzenia w formie spotkania edukacyjnego z udziałem podopiecznych Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie. Obchody transmitowane byłyby na stronie WOTU. Być może do wydarzenia dołączyłyby również inne ośrodki funkcjonujące w województwie pomorskim. Zbigniew Zawadzki w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaproponował udostępnienie filmów, które zwyciężyły w organizowanym w poprzednich latach przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej „Pomorskim Festiwalu Krótkich Filmów o HIV”. T. Smiatacz zaproponował nagranie wykładu dotyczącego tematyki HIV/AIDS. Samorząd Województwa Pomorskiego partycypować będzie natomiast w kosztach przygotowania czerwonej kokardki (symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS) ułożonej ze zniczy. Układanie kokardki ze zniczy z okazji 1 grudnia stanowi już tradycję Zespołu, który w poprzednich latach organizował tego rodzaju wydarzenie w Sopocie.

Ostatnim tematem poruszonym w ramach spotkania było planowane poszerzenie składu Zespołu w kolejnej kadencji, która zacznie się w przyszłym roku. Podjęto decyzję o zaproszeniu do prac koordynatorów PKD, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki HIV oraz AIDS w województwie, a także Urzędu Miejskiego w Słupsku i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na końcówkę roku.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk