HIV oraz AIDS
PROTOKÓŁ z I posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego

Zespół ds. HIV/AIDS

3 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego na lata 2022-2026

Spotkanie odbyło się zdalnie, przy udziale 16 z 21 powołanych członków Zespołu.

Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych oraz przewodniczący Zespołu ds. HIV/AIDS, powitał uczestników spotkania i poprosił o przedstawienie się.

Kolejnym punktem agendy było przyjęcie Regulaminu Pracy Zespołu. Projekt regulaminu został przesłany członkom drogą mailową 26 stycznia br. Czas na wnoszenie uwag wyznaczono do 11 lutego. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Zespół uchwalił Regulamin Pracy Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego w niezmienionej formie (16 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał).

W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. HIV/AIDS została Justyna Rozbicka-Stanisławska – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (16 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał), natomiast Sekretarzem Zespołu została Justyna Narloch z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (16 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał).

W ramach wolnych wniosków poruszono temat wyzwań jakie niesie za sobą obecna sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie. Wskazano przede wszystkim na konieczność zapewnienia uchodźcom dostępu do terapii antyretrowirusowej (ARV). Podkom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz – przedstawicielka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku zwróciła uwagę na fakt, iż policjanci jako jedna z grup, która ma bezpośredni kontakt z uchodźcami i często udziela różnego rodzaju pomocy, powinna otrzymać zwięzłą informację dotyczącą świadczeń w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS przysługujących uchodźcom w województwie pomorskim. Ustalono, że możliwe najszybciej przygotowana zostanie dwujęzyczna informacja nt. dostępu do ARV i badań w kierunku HIV, HCV i kiły w pomorskich punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Koordynatorka PKD w Gdańsku i Gdyni (p. Małgorzata Paliwoda) zapytana o działania mające na celu umożliwienie obcokrajowcom korzystania z badań, odpowiedziała, że w obu punktach stosowane są formularze wywiadu w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Kolejny temat dotyczył Światowego Dnia Pamięci o osobach żyjących z HIV, który obchodzony jest w trzecią niedzielę maja. Adam Hęćko – Prezes Fundacji Pomorski Dom Nadziei powiedział, że fundacja planuje zorganizowanie obchodów i skontaktuje się w tej sprawie z Departamentem Zdrowia.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na przełom maja i czerwca. Na tym zakończono posiedzenie.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk