Programy i Projekty
„Pomorscy medycy” – jak wspomagamy pomorskie podmioty lecznicze w walce z COVID-19

„Pomorscy medycy” – jak wspomagamy pomorskie podmioty lecznicze w walce z COVID-19

fot. Aleksander Olszak
01.07.2021
Katarzyna Brzychcy
Katarzyna
Brzychcy
AUTOR
Katarzyna Brzychcy
Katarzyna
Brzychcy
01.07.2021

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt pn. „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach dotychczasowych trzech tur otwartego naboru wnioskodawców, Województwo Pomorskie wybrało 30 Grantobiorców, którym powierza się granty w łącznej wysokości 17.545.054,61 zł. Dodatkowo Grantobiorcy zadeklarowali wkład własny w wysokości 2.300.433,51 zł.

Powierzone granty mają na celu ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikających z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażonym wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie ok. 8.222 pracowników (5.829 kobiet i 2.393 mężczyzn) m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego, w sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej.

W ramach środków grantowych oraz wkładu własnego podmiotów leczniczych przewidziano zakup sprzętu medycznego (16.495.830,72 zł), materiałów do dezynfekcji (2.361.962,40 zł) oraz wyposażenia obiektowego i budowlanego (987.698,15 zł).

W ramach modułu I doposażonych zostanie 19 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego na kwotę grantów 12.389.988,50 zł.

W ramach modułu II doposażonych zostanie 13 podmiotów posiadających 77 zespołów ratownictwa medycznego działających w państwowym systemie ratownictwa medycznego dla województwa pomorskiego na kwotę grantów 3.080.000,00 zł.

W ramach modułu III doposażonych zostanie 11 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień na kwotę grantów 2.075.066,11 zł.

Grantobiorcy zakupią sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID-19. W ramach powierzonych grantów, kwota 4.029.202,62 zł została przeznaczona na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł, wśród których znajduje się:

 • 39 defibrylatorów;
 • 26 samobieżnych maszyn czyszczących do powierzchni (szpitalnych);
 • 10 myjni dezynfekcyjnych;
 • 6 aparatów do dekontaminacji pomieszczeń;
 • 6 sprzętów do dezynfekcji powierzchni, np. przez suchą mgłę;
 • 4 sprężarki do sprężonego powietrza z osuszaniem;
 • 4 sprężarki śrubowe medyczne;
 • 4 zamgławiacze;
 • 2 agregaty;
 • 1 urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru;
 • 1 kurtyna izolacyjna / kurtyna podciśnieniowa;
 • 1 konsola pielęgniarska / szyba izolacyjna konsoli pielęgniarskich.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk