ZESPÓŁ DS. HIV/AIDS

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 44, poz. 227). Program ten realizowany jest w pięciu obszarach:

  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • Wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • Współpracy międzynarodowej;
  • Monitoringu, służącego ocenie realizacji Programu.

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w realizacji zadań Programu uczestniczą m.in. wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej. Podmioty te powołują Zespoły, których zadaniem jest m.in. koordynacja działań wynikających z harmonogramów realizacji Programu na terenie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 76/320/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego. Zespół został powołany na czas obowiązywania Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 188/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.), tj. na lata 2022- 2026.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele pomorskich instytucji zaangażowanych w profilaktykę HIV oraz AIDS.

Aktualny skład Zespołu (stan na styczeń 2022 roku) przedstawiony został w tabeli poniżej.

Lp.Imię i nazwiskoReprezentowana instytucja
1.dr. hab. n. med. Tomasz Smiatacz

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Gdański Uniwersytet Medyczny
2.Aleksandra GacSamorząd Województwa Pomorskiego
3.Justyna NarlochSamorząd Województwa Pomorskiego
4.Agata WyrobekSamorząd Województwa Pomorskiego
5.Lucyna KudriawcewWojewoda Pomorski
6.Zbigniew ZawadzkiWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
7.Wioletta SchabowskaWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
8.Barbara Toczyńska-KijewskaUrząd Miasta Gdańska
9 Małgorzata KowalewskaUrząd Miasta Gdyni
10.Klaudia GłodowskaUrząd Miasta Gdyni
11.Ewa PuszkiewiczUrząd Miasta Sopotu
12.Beata PawlickaUrząd Miasta Słupska
13.Teresa BurczykPomorskie Kuratorium Oświaty
14.podkom. Barbara Gawłowicz-WitkiewiczKomenda Wojewódzka Policji
15.Adam HęćkoFundacja Pomorski Dom Nadziei
16.Małgorzata PaliwodaFundacja Pomorski Dom Nadziei
17.Justyna Rozbicka-StanisławskaWojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
18.Paweł WoźniakowskiStowarzyszenie Solidarni Plus
19.Katarzyna ŻuchlińskaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
20.Agata PiaseckaFundacja Czyste Dźwięki
21.Natalia PaderewskaFundacja Czyste Dźwięki