O NAS

Samorząd Województwa Pomorskiego wita Państwa na portalu poświęconym profilaktyce i promocji zdrowia.

Województwo Pomorskie charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami krajobrazowymi, a jego mieszkańcy są aktywni gospodarczo i społecznie. Niestety niepokój budzą wysokie w naszym regionie wskaźniki zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych. Samorząd Województwa Pomorskiego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, który jest składową Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 dał wyraz trosce o zdrowie mieszkańców kładąc duży nacisk na najbardziej skuteczne narzędzia przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, tj. działania prewencyjne i promocję zdrowego stylu życia. Ich wykorzystanie leży, w znacznej mierze w kompetencjach i możliwościach samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a w konsekwencji samych mieszkańców.

Kierując się chęcią wspierania wszystkich tych, którym nieobojętne jest aktywne przeciwdziałanie w/w chorobom zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą internetową platformą informacyjno – edukacyjną, bazą programów i działań prozdrowotnych, czyli Regionalnym Systemem Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych.

Departament Zdrowia nadzoruje oraz ocenia działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Monitoruje realizację zadań i programów z zakresu ochrony zdrowia, będących zadaniami województwa. Realizuje zadania w zakresie realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Współpracuje z NFZ w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. DZ prowadzi sprawy związane ze stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów. Zajmuje się także sprawami związanymi z powoływaniem i odwoływaniem członków rad społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jest odpowiedzialny za opracowanie strategii województwa w zakresie ochrony zdrowia.


SOR i bloki operacyjne w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.SOR i bloki operacyjne w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

W latach 2019 r. z perspektywą do 2025 r. Departament Zdrowia zrealizował blisko 200 zadań inwestycyjnych  na kwotę ponad 600 000 000 zł  w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego.

Były to m.in. :

  • nowe sale operacyjne,
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, w tym nowoczesnych aparatów RTG, rezonansów magnetycznych, mikroskopów operacyjnych, kardiomonitorów, tomografów,
  • przebudowy i modernizacje oddziałów szpitalnych,
  • nowe pracownie mammograficzne i zakup mammografów,
  • utworzenie ośrodka transplantacji szpiku kostnego.

Bloki operacyjne w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.Bloki operacyjne w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

Dziękujemy, że odwiedziliście Państwo naszą stronę www.

Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Gdańsk, 2024 r

Kontakt
Departament Zdrowia
Dyrektor departamentu
Maciej Laszkiewicz

Maciej Laszkiewicz

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Zastępcy dyrektora
Kamila Siwak

Kamila Siwak

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INWESTYCJI I POLITYKI ZDROWOTNEJ DEPARTAMENTU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

Tadeusz Jędrzejczyk

Z-CA DYREKTORA DS. NADZORU I PROJEKTÓW ZDROWOTNYCH