ZESPÓŁ DS. HIV/AIDS

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 44, poz. 227). Program ten realizowany jest w pięciu obszarach:

  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • Wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • Współpracy międzynarodowej;
  • Monitoringu, służącego ocenie realizacji Programu.

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w realizacji zadań Programu uczestniczą m.in. wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej. Podmioty te powołują Zespoły, których zadaniem jest m.in. koordynacja działań wynikających z harmonogramów realizacji Programu na terenie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 76/320/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego. Zespół został powołany na czas obowiązywania Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 188/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.), tj. na lata 2022- 2026.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele pomorskich instytucji zaangażowanych w profilaktykę HIV oraz AIDS.

Aktualny skład Zespołu (stan na marzec 2024 roku) przedstawiony został w tabeli poniżej.

Lp.Imię i nazwiskoReprezentowana instytucja
1.dr. hab. n. med. Tomasz Smiatacz

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Gdański Uniwersytet Medyczny
2.Aleksandra GacSamorząd Województwa Pomorskiego
3.Ewa Kędziora-LackowskaSamorząd Województwa Pomorskiego
4.Agata WyrobekSamorząd Województwa Pomorskiego
5.Lucyna KudriawcewWojewoda Pomorski
6.Zbigniew ZawadzkiWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
7.Aneta Bardon-BłaszkowskaWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
8.Małgorzata WrzesińskaUrząd Miasta Gdańska
9Małgorzata KowalewskaUrząd Miasta Gdyni
10.Klaudia GłodowskaUrząd Miasta Gdyni
11.Ewa PuszkiewiczUrząd Miasta Sopotu
12.Beata PawlickaUrząd Miasta Słupska
13.Teresa BurczykPomorskie Kuratorium Oświaty
14.podkom. Barbara Gawłowicz-WitkiewiczKomenda Wojewódzka Policji
15.Adam HęćkoFundacja Pomorski Dom Nadziei
16.Małgorzata PaliwodaFundacja Pomorski Dom Nadziei
17.Justyna Rozbicka-StanisławskaWojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
18.Agnieszka GolińskaStowarzyszenie Solidarni Plus
19.Katarzyna ŻuchlińskaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
20.Agata PiaseckaFundacja Czyste Dźwięki
21.Natalia PaderewskaFundacja Czyste Dźwięki