Przydatne linki

Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia http://www.nfz.gov.pl/

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://www.pzh.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Sanitarna http://www.gis.gov.pl/?go=news

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.nipip.pl/

Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl/

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji http://www.aotm.gov.pl/www/

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce http://www.who.un.org.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku http://www.wsse.gda.pl/

Pomorski Urząd Wojewódzki http://www.gdansk.uw.gov.pl/

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz-gdansk.pl/

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku http://www.oilgdansk.pl/pl/

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku http://www.oipip.gda.pl/

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku http://www.oipip.slupsk.pl/

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych http://www.ptpz.pl/

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne http://www.ptpo.org.pl/index/

Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia http://zdrowie.gov.pl/