HIV oraz AIDS
PROTOKÓŁ z II posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego

Wojewódzki Zespół ds. HIV/AIDS
18.07.2022
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
AUTOR
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
18.07.2022

4 lipca 2022 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego na lata 2022-2026

Spotkanie odbyło się w Gdańsku, przy udziale 14 z 21 członków Zespołu.

Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych oraz przewodniczący Zespołu ds. HIV/AIDS, powitał uczestników spotkania, a następnie poinformował o planowanej zmianie składu Zespołu – przedstawicielką Prezydenta Miasta Gdańska zostanie ponownie pani Małgorzata Wrzesińska, która uczestniczyła w pracach Zespołu w poprzedniej kadencji.

Kolejnym punktem agendy spotkania, była relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. Głos zabrał Adam Hęćko – Prezes Fundacji Pomorski Dom Nadziei, która organizowała obchody. Wydarzenie odbyło się 15 maja po Mszy w kościele św. Jana w Gdańsku. W niebo poszybowały tradycyjnie czerwone balony, zakupione dzięki dotacji UM Gdańska.

W dalszej części posiedzenia omówiono plan pracy Zespołu do końca roku, w tym plan obchodów 1 grudnia. Małgorzata Paliwoda – koordynatorka PKD w Gdańsku i Gdyni zaproponowała, aby połączyć grudniowe obchody z Tygodniem Testowania i wzmożoną akcją promocyjną m.in. poprzez plakaty w pociągach SKM.

Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przypomniał również o idei organizowanego kilka lat temu Pomorskiego Festiwalu Krótkich Filmów o HIV, w ramach którego młodzi twórcy ze szkół ponadgimnazjalnych prezentowali przed profesjonalnym jury autorskie filmy poświęcone tematyce HIV i AIDS. Omówiono możliwości ewentualnego sfinansowania takiego wydarzenia, być może w formie tzw. małego grantu dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, które w poprzednich latach było jednym z organizatorów festiwalu.

Uczestniczki spotkania ze Słupska – Beata Pawlicka z Urzędu Miasta oraz Katarzyna Żuchlińska – koordynatorka tamtejszego PKD opowiedziały o działaniach podejmowanych przez reprezentowane przez nie instytucje i wyraziły chęć zaangażowania się w prace Zespołu nad obchodami 1 grudnia, tak aby dotarły one również do zachodniej części województwa.

Następnie A. Hęćko poruszył kwestię organizowanych przez Fundację od 2005 roku spotkań z młodzieżą szkolną w ramach projektu „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież”. Wyraził wątpliwość co do możliwości ich dalszej realizacji w świetle zmian Prawa oświatowego i wynikającej z nich zwiększonej kontroli Kuratorium nad akcjami i warsztatami organizowanymi w szkołach. Wskazał również, że ze względu na inflację i wzrost kosztów, pod znakiem zapytania stoi organizacja turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób seropozytywnych i ich bliskich. M.Paliwoda opowiedziała członkom Zespołu o działaniach Krajowego Centrum ds. AIDS, które uruchomiło dodatkowe środki na testowanie w kierunku HCV i kiły.

Podkom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz z Wojewódzkiej Komendy Policji zaproponowała przeprowadzenie zdalnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji policjantów w zakresie tzw. „profilaktyki społecznej”. Szkolenia miałyby dotyczyć ogólnie rozumianej tematyki HIV/AIDS, w tym m.in. postępowania poekspozycyjnego. Aleksandra Gac z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego przypomniała, że można również wykorzystać wykłady, które zostały nagrane w ramach zorganizowanej przez Zespół w 2020 r. konferencji „HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?”.

(LINK DO MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI)

Paweł Woźniakowski – dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie odniósł się do problemów, z jakimi spotykają się chorzy na AIDS, jakie obserwuje w swojej pracy. Opowiedział o powszechnie stosowanej skali Barthel, która służyć ma ocenie sprawności i samodzielności pacjentów, jednak jest zupełnie nieadekwatna w przypadku pacjentów chorych na AIDS. Przez konieczność jej stosowania, chorzy są wypisywani z Ośrodka zbyt wcześnie, lub nie są przyjmowani, gdyż zgodnie z uzyskanym wynikiem, nie kwalifikują się do leczenia w ZOL. Później wracają w o wiele gorszym stanie, przez co nie tylko bardziej cierpią, ale również generują wyższe koszty. Wskazał także na ciągłą stygmatyzację pacjentów z AIDS, którym często odmawia się udzielenia świadczeń. Zaprosił również członków Zespołu na wizytę studyjną do Wandzina.

Termin kolejnego spotkania zaplanowano na październik.

Na tym zakończono posiedzenie.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk