INFORMATORY I PORADNIKI

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic

W celu wsparcia mieszkańców Trójmiasta oraz powiatów gdańskiego, kartuskiego, wejherowskiego i starogardzkiego w dokonywaniu właściwego wyboru placówki w przypadku nagłego zachorowania lub zagrożenia zdrowia czy życia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej przygotował Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic.

Można w nim znaleźć informacje m.in. na temat:

  • podstaw prawnych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce,
  • warunków oraz formalności jakich należy dopełnić aby uzyskać dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym jak uzyskać PESEL,
  • miejsc zaopatrywania stanów nagłych (w tym m.in. POZ, AOS, SOR)
  • aptek dyżurnych.

Informator dostępny jest w 5 wersjach językowych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Uwzględniono w nim również uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej, Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Fundacji AID Ratunek oraz podmiotów leczniczych.

Patronat nad informatorem objęła Fundacja MY PACJENCI oraz Fundacja AID Ratunek.

Linki do pobrania:

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W STANACH NAGŁYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

GUIDE ABOUT AVAILABLE FORMS OF HEALTH SERVICES IN EMERGENCIES IN THE TRI-CITY AND SURROUNDING AREAS

ДОВІДНИК ПРО ДОСТУПНІ ФОРМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ТРИМІСТІ ТА ОКОЛИЦЯХ

СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ФОРМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУЙМЯСТА И ОКРЕСТНОСТЕЙ

LEITFADEN ZU VORHANDENEN FORMEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG IN NOTFÄLLEN IN DER DREISTADT UND UMGEBUNG


POCZĄTKI KARMIENIA PIERSIĄ – Jak dobrze zacząć?